čtvrtek
27.06.2019
18:00

Již dva roky pro Vás pořádáme bohatý program přednášek, promítání a seminářů z nejrůznějších oblastí, jejichž společným jmenovatelem je Nový příběh.  Nejenže máme zvláštní zálibu v integrálních vědách, ale věříme, že globální problémy, jímž čelíme, nejsou otázkou pouze politiky, ekonomiky atd., ale především otázkou vztahu k Životu.
A právě ve snaze komunikovat témata Nového příběhu rádi pracujeme s obrazem. Protože i ta nejsložitější filosofická témata lze jednoduše vizuálně zprostředkovat.  Proto si dáváme záležet na plakátech, které na přednášky připravujeme.  S potěšením do nich šifrujeme poselství, které chceme předávat. 🙂

Jelikož chceme vytvořit webové stránky pro naše sdružení, ty ovšem nejsou zadarmo, rozhodli jsme se uspořádat prodejní výstavu našich plakátů. Srdečně Vás zveme na Plzeňskou Zastávku, těšit se můžete také na občerstvení, hudební doprovod a mnoho jiného.

Naštěstí jsou plakáty reprodukovatelné, takže jich pro každého bude dost.
Navíc si cenu za plakát můžete určit sami.

Zastavte se
na zastávce