sobota
19.10.2019
13:00 až 18:30
cena: 1200 Kč
nutná rezervace

Zveme vás na jednodenní seminář VOLNÝ PÁD DO SEBE aneb ŽÍT PO PROUDU. Jedná se o praktický seminář, který je zaměřen na uvědomění si naší Pravé Podstaty, jako jediného opěrného bodu v životě, k pozorování myšlenek a emocí, jenž skrze nás prochází. Postupně se z „přední“ pozice osoby, za kterou se běžně považujeme, budeme přesouvat pouhým uvědomováním si toho, kdo tuto osobnost vnímá, do svého skutečného středu – do Zdroje, jež je naší Podstatou a Esencí.
Jakmile si uvědomíme, že jsme mnohem více než osoba, za kterou se považujeme, opět najdeme svůj Domov – svou kotvu, svůj jediný bezpečný přístav ve vlnách proměnlivé fyzické krajiny a přirozeně získáme vnitřní klid, který všichni podvědomě hledáme.
A z tohoto místa – respektive stavu jsme schopni žít život stylem „po proudu“, mnohem efektivněji, spontánněji a radostněji. Součástí snadných cvičení a postupů, kterými na semináři projdete,
je i přijetí sebe tak, jak se jevíme okolnímu světu a zvýšení vibrační úrovně Lásky, která jako jediná dává pozemské pouti smysl.

Lektor: Karel Spilko www.matrix-neo.cz

Cena: 1200,-Kč/osoba.
Platba předem na účet 2700629685/2010 Fio Bank a to nejpozději do 12.10. Po zaplacení je rezervace platná.
Doklad o zaplacení získáte na semináře.
Jako VS uveďte 10 a do poznámky vaše jméno.
Max. účast do 20-ti osob

Nutná rezervace + více informací:
tel: +420 777 758 864, email: jana.kulova@email.cz
tel: +420 731 481 097, email: karel@karelspilko.cz
Více informací na www.matrix-neo.cz v sekci Přednášky a semináře.

Zastavte se
na zastávce