sobota
08.06.2019
10:00 až 17:30
cena: 300 Kč
nutná rezervace

Konstelační setkání pod vedením Vojtěcha Franče na téma: Venuše, Mars a Érós. Venuše = vnitřní milenka. Mars = vnitřní bojovník. Jejich dítětem je Erós, mladistvá touha, která udržuje svět v rozechvělém rytmicky tanečním pohybu. Bez jejich propojení nastává ztuhlost, zabetonování, stagnace.

Venuše je archetyp krásy, milostné lásky, rozkvětu, dospívání, sladkého opojení a utváření všech barev a forem. U Řeků je to Afrodíta, u Germánů Freya, u Etrusků Turan, u Sumeřanů Inanna. Všechny tyto podoby se jemně liší a prolínají, jako když přes sebe dáme několik poloprůhledných fotografií. Jsme-li s tímto archetypem v sobě spojeni, naše tělo kvete láskou, vydáváme vůni, která vábí, milence i milenky. (U ženy jsou vyjádřením jejího květu vlasy, všechny oblé vlny a vlnění během chůze). Nemusíme mluvit, nemusíme vědět, naše tělo a srdce tone v plnosti, podobně jako včela v medu. Skrze Venuši utváříme láskyplné vztahy, jsme schopni zažívat blízkost a sladké tání v intimitě.

Mars je archetypem bojovné síly, ráznosti, energičnosti, průraznosti, odvahy a ničivosti. U Egypťanů to byl Suteh, v Asýrii Aššur, v Indii Rudra, v Řecku Árés či částečně Hefaistos. Máme-li tento archetyp integrovaný, dovolujeme naší krvi divoce a plně proudit, dovedeme popustit uzdu agresi a vášni. Jsme schopní rychlé (dopředu nevykulkalované) akce, dovedeme se bránit, když někdo překračuje naše hranice a disponujeme rázným kvantem energie, které můžeme tady-a-teď kdykoli uvolnit a dát věci do pohybu. Nekecáme a jednáme.

V naší společnosti se polarizovaně mluví o sexu (potažmo o pornografii) a pak také o lásce (potažmo o romantice) – ale málokdy o Erótu. Skrze Éros se nevztahujeme jen k partnerovi, ale také k Zemi, k přírodě, ke světu, k příteli, k učiteli, ke kosmu. Ve světě posedlém umělou tantrou a technologiemi – se zapomnělo, co je to Erós – posvátná touha, symbolizovaná okřídleným mladíkem. Pojďme poznat a kultivovat i tento proud energie.

Během celodenního semináře si můžete vybrat na který archetyp si chcete postavit svou vlastní konstelaci.

Vstupné: 300,-
Cena za vlastní konstelaci na míru: 900,-
Začátek: 10.00
Konec: 17.30
Lektor: Vojtěch Franče
………………………………………………………………………………………………………….
Pokud si chcete konstelace předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030

Zastavte se
na zastávce