pondělí
16.10.2017
19:30
cena: 70 Kč

VNITŘNÍ ASPEKTY SOBĚSTAČNOSTI aneb Soběstačnost jako duchovní praxe. „Existuje úzký vztah mezi „vnější“ nezávislostí lidského individua a „vnitřní“ svobodou subjektivního vědomí?Pro mě osobně kráčejí obě tyto věci ruku v ruce a nedají se oddělit. Soběstačnost je ve svém nejzazším významu duchovní praxí. A vlastní vědomí člověka je tím nejpevnějším základem jeho osobní nezávislosti.“

Ondřej Landa žil v Japonsku a v budhistických klášterech východní Asie. Pobýval na posvátných místech Indie i v pravoslavných klášterech východní Evropy. Jako angažovaný etnograf studoval malajské muslimy, domorodé Maory Nového Zélandu, i tradiční českou komunitu v rumunském Banátu. A tam i v současnosti žije, tvoří a farmaří.
Tématem jeho přednášky budou především vzájemné souvislosti soběstačného způsobu života a umění meditace, jimiž se prakticky zabývá již více než deset let. V rámci tohoto tématu pak přijde řada i na krátké ukázky cvičení fyzické sebekontroly v podobě některých praktik hathajógy a vybraných disciplín artistiky a jevištního umění. Více na www.offcompany.org

Zastavte se
na zastávce