pátek
11.08.2017
18.08.2017
cena: 4 300 / 4 800 Kč
nutná rezervace
simicova.h@seznam.cz

Vedic Art vás nenaučí malovat. Vedic art je metoda, která vám pomůže vzpomenout si jak svobodně tvořit. Výtvarný kurz vedený umělkyní Joannou Bodzek (Polsko/Švédsko). Védské umění je podobné praxi všímavosti, ale k uvědomění sebe sama a větší pozornosti vás vede prostřednictvím umění a tvorby. Je to metoda, která přináší zároveň klid i dynamiku, reflexi i expresivitu. Pomůže vám uvolnit se od stresu, zbavit se strachu z vlastního projevu, nabídne meditativní cestu i velkou zábavu. Metoda může být zajímavá jak pro umělce, tak pro lidi bez jakýchkoliv zkušeností. Nabízí práci v atmosféře odvahy a bezstarostného proudění… Základní kurz je úvodem do 17 principů, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost tvořit svobodně a bez omezení, která doprovázejí většinu tradičních výtvarných kurzů. Paralelně bude probíhat pokračující kurz pro loňské účastníky základního kurzu.

Jazykem kurzu je angličtina, je možné využít i polštinu, instrukce budou tlumočeny do češtiny.

O lektorce: http://www.joannabodzek.com/
„Za sebe mohu říci, že po absolvování kurzu Védského umění, jsem začala tvořit nově, zvýšila se má produktivita i radost z tvorby. Samy od sebe se skrze silný prožitek přítomného okamžiku rozpustily některé dlouhotrvající emocionální problémy.“ Joanna

11. – 18. 8. 2017
Plzeň zastávka, Přeštická 4

Cena kurzu: 4300 Kč při včasné platbě do 10. 7. 2017 (4 800 Kč při platbě pozdější)
Platba formou úhrady na účet: 670100-2205378807/6210
Přihlášky a informace na: simicova.h@seznam.cz
Máme omezený počet míst max. 15 lidí.

Základní kurz
11. 8. Pátek 18:00 (příprava prostoru, základní informace k obsahu kurzu)
12. 8. Sobota 10:00 První skupinové setkání, zadání k práci (setkání budou probíhat 2x za den)
18. 8. Pátek 10:00 Poslední zadání k práci, vlastní práce, prezentace výstupů, úklid

Pokračující kurz
11. 8. Pátek 18:00 / příprava prostoru, základní informace k obsahu kurzu
12. 8. Sobota 14:00 / první zadání k práci
17. 8. Čtvrtek 18:00 / poslední zadání k práci
18. 8. Pátek vlastní práce a odpolední prezentace výstupů, úklid

O místě konání
Tvořit budeme v prostoru bývalého nádraží, které je nyní využíváno pro kulturní akce semináře. Na místě nejsou zavazující otevírací hodiny, můžeme tvořit jak dlouho budeme chtít. Blízko jsou dvě restaurace i možnost ubytování. Centrum města je vzdálené 15 minut pěšky.
Více o prostoru: www.plzenzastavka.cz

Materiál na tvorbu:
Na místě budou k dispozici stojany, balicí papír, bílá barva k šepsování podkladu. Doporučené pomůcky: akrylové barvy, měkké olejové pastely, štětce, válečky, kartony, plátna. Barvy, plátna a kartony lze podle aktuální potřeby také zakoupit během kurzu na místě nebo v centru města ve výtvarných potřebách.

Těšíme se na společnou tvorbu. Jste srdečně zváni!


O Védském umění
Védské umění je metoda a program založený švédským umělcem Curtem Källmanem (1938-2010). Důležitou částí této metody je „17vedských principů umění a života“. Curt Källman získal názvy těchto principů v roce 1974 od slavného indického učitele meditace Mahrishi Mahesh Yogiho. Curt však získal pouze názvy, veškeré interpretace, cvičení a hlubší porozumění je jeho vlastním přínosem. Metodu rozvinul v 70. a 80. letech minulého století. Stejně tak je tvůrcem názvu metody. „Vedic Art“ je moderní švédská metoda, která byla formálně založena v roce 1988, kdy započal oficiálně její výcvik.
Text: Johannes Källman

Zastavte se
na zastávce