čtvrtek
29.11.2018
18:00
cena: 150/200 Kč
nutná rezervace

Je nám velkou ctí Vás opět pozvat na přednášku pana doktora Stanislava Kudrleho. Ten si pro Vás tentokrát připravil přednášku s názvem Transpersonální psychologie a léčba závislosti. Přednáška přináší pohled na téma závislosti jako universálního problému a dilematu. Přináší pohled na vývoj destruktivních podob závislosti jakoby zevnitř. Nejde přitom jen o tradiční látkovou závislost, ale i o technologie měnící prožívání jako je hazard, virtuální svět, moc, vztahy. Klíčovým aspektem pro vývoj závislosti bývá trauma a snaha trauma přežít. Závislost nás zasahuje jak na individuální, tak kolektivní úrovni. Spiritualita může být klíčovým aspektem pro vystoupení z bludného kruhu.

O přednášejícím:
MUDr. Stanislav Kudrle absolvoval psychoterapeutické a supervizní výcviky Holotropní dýchání s certifikátem manželů Grofových z r. 1992 jako první Čech vůbec. Opakovaně působil jako facilitátor v mezinárodních projektech s Holotropním dýcháním. Také prošel kurzem Integrujícího dýchání a práce s tělem podle dr.L.Schmitta, vedený německou terapeutkou S.Klotzbach. Vytvořil ve Fakultní nemocnici v Plzni léčebný program na pozicích transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání a zasloužil se o aplikaci této metody do klinické praxe léčby závislých.
……………………………………………………………………………………………….

Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit název přednášky, datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.rezervace@gmail.com

Zastavte se
na zastávce