sobota
02.03.2019
09:00 až 16:00
cena: 800 Kč
nutná rezervace
jirka@jirkaberan.com

Systemické (rodinné, firemní) konstelace pomáhají nejvíce v osobním růstu. Usnadňují vypořádání a pochopení v těžkých životních situacích. Slouží k osvobození od nefunkčních vzorců chování a návyků, kterými se většinou nevědomě řídíme.

Pokud budete chtít přijít, napište mi prosím závazně na můj mail: jirka@jirkaberan.com a nebo se přihlaste na facebookové stránce Centrum Rozvoje Osobnosti.

Zašlete prosím zálohu 400,- Kč nejpozději 4 dny před konáním zvolené akce na č.ú.: 670100-2205966967/6210. Konání akce potvrdím. V případě nekonání akce z důvodu malého počtu zájemců zálohu vrátím. Pokud se rozhodnete z nějakých důvodů nepřijít a akce se bude konat, tak zálohu nevracíme.

Cena je uvedena včetně DPH, pokud budete potřebovat fakturu, stačí říci a vyřešíme

Dotazy, komentáře, podněty směřujte prosím rovnou na můj mail, či telefon.

————
Co potřebujete Vy?

Svačinu/oběd – nebudeme dávat velkou přestávku na oběd

Pohodlné oblečení

Přezůvky

Naladění:-)

——————-

Něco o metodě systemických konstelací

Systemické (rodinné, firemní) konstelace pomáhají nejvíce v osobním růstu. Usnadňují vypořádání a pochopení v těžkých životních situacích. Slouží k osvobození od nefunkčních vzorců chování a návyků, kterými se většinou nevědomě řídíme.

Primárně umožňují porozumět aktuálnímu místu v systému (rodina či organizace). Ukazují cestu, jak se stát sám sebou a jak si najít nové „správné“ místo bez škodlivých systémových vazeb. Systemické konstelace slouží také k porozumění různých zákonitostí a záměrů v organizacích (i firmách).

Není potřeba přicházet se zásadním tématem či problémem, většinou to správné téma ve správný okamžik přijde samo.

Těším se na viděnou!

PhDr. Jiří Beran, Ph.D.
Centrum Rozvoje Osobnosti
jirka@jirkaberan.com

Zastavte se
na zastávce