pátek
07.06.2019
17:00 až 19:00
cena: 100 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz
pátek
18:15 až 20:15
přehled termínů na:
http://jiskry.webnode.cz/

Když se tančí kolem zlatého telete. Pojďme nahlédnout do svatého písma judaismu – Tóry.

Nechme se inspirovat textem, který je základem pro dvě náboženství, judaismus a křesťanství, na jejichž hodnotách stojí naše „západní“ společnost. Studium bude probíhat formou diskuse, sdílení myšlenek a zkušeností. Vítáni jsou jak začátečníci, tak ti, kdo už mají Tóru (prvních 5 knih Bible) nastudovanou.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).
Vstupné 100 Kč
Nutná rezervace: Mirka.Mintal@seznam.cz
http://jiskry.webnode.cz/

Zastavte se
na zastávce