nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Pojďme nahlédnout do svatého písma judaismu – Tóry. Nechme se inspirovat textem, který je základem pro dvě náboženství, judaismus a křesťanství, na jejichž hodnotách stojí naše „západní“ společnost. Studium bude probíhat formou diskuse, sdílení myšlenek a zkušeností. Kromě Tóry se budeme také zabývat souvisejícími tématy jako jsou další knihy Bible, židovské svátky, vztah židovství a křesťanství, Tarot (karetní sada inspirovaná židovskou a křesťanskou mystikou), …Vítáni jsou jak začátečníci, tak ti, kdo už o daných tématech něco ví a mohou tak svými znalostmi a zkušenostmi obohatit ostatní.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).

Vstupné 100 Kč
Rozpis termínů a další informace (probíraná témata, vstupné, odkazy na související stránky) najdete zde: https://jiskry.webnode.cz/

Všechny studijní hodiny jsou otevřeny jak pro začátečníky, tak pokročilé

Zastavte se
na zastávce