úterý
15.01.2019
18:00
nutná rezervace
houry@volny.cz

Zpíváme si pro radost a potěšení krátké a jednoduché písně z různých kulturních tradic, ale vždy jsou to písně, které se vztahují k něčemu, co nás přesahuje. Všechno se učíme na místě společně, takže není třeba nějakých předchozích zkušeností. Jen ochota naučit se něco nového. Nejlepší je si zpívání vyzkoušet a zažít účinky na vlastní kůži, nejlépe se zpívá ve skupině, člověk se s potěšením může ponořit do oceánu léčivých vibrací. Výsledný pocit klidu je nepopiratelný. Zváni jsou všichni i ti, kdož si myslí, že neumí zpívat.

Rezervace místa na: houry@volny.cz
Více akcí a informací: http://houry.cz

Zpěv je jeden z nejlepších a nejpřirozenějších způsobů, jak se dostat do kontaktu se svým vnitřním hlasem, se svou vnitřní silou. Když se sejdeme jako skupina, abychom zpívali, prožíváme klid, mír a pocit bytí teď a tady. Je tam až hmatatelný pocit otevřenosti vůči ostatním a spojení s nimi.

Důležitější, než to, jak náš hlas zní, je zpívat celým srdcem, to je ten nečistější projev. Skrze zvuk mnoha hlasů a jejich harmonii se může naše touha po kráse a jednotě ve světě stávat realitou. Společný zpěv nás otvírá pro radost proudící z nebe na zem.

Zastavte se
na zastávce