neděle
12.03.2017
10:00 až 17:00
cena: 800 až 1 200 Kč
nutná rezervace
kami.bolfova@gmail.com

Pokračování celodenních prožitkových seminářů pro ženy s Kamilou Bolfovou a Helenou Šimicovou. Připravily jsem pro Vás nový koncept tvořivých setkání, která budou v březnu a dubnu probíhat v prostoru Plzeň zastávka a v květnu a červnu v přírodě.

Smyslem setkávání v ženském kruhu je společná cesta k sebe-uvědomění, rozvinutí našeho vztahu k sobě, mezi sebou navzájem a k Zemi. Jsme tu

proto, abychom se radovaly, abychom spolupracovaly a tvořily. Zdá se to být jednoduché, ale protože jsme zapomněly vnímat, být přirozeně hravé a tvořivé, hledáme cesty jak se opět rozpomenout a umět být v kontaktu se sebou i s okolím. Nabídneme vám cesty, jak se uzemnit v těle, skrze pohyb, dotek, výtvarnou tvorbu, meditaci… rozvinout naši vnímavost, občerstvit smysly a přiblížit se tak k ideálu zodpovědného spolutvůrce prostoru, ve kterém žijeme.

Nabízíme sérii setkání, která otevřou prostor pro dotýkání se sebe, druhých, přírody – vědoměji, pozorněji. Otevřeme příležitosti ke společné oslavě našeho lidství v plnosti – tzn. budeme se učit být v plnějším kontaktu se sebou, mezi sebou, v kontaktu s přírodou.

Prvním setkání je pozvánkou k uvědomění si svého těla. Pojďme se zakotvit a věnovat pozornost svému tělu, pojďme objevit radost z nového vnímání a prožívání každodenních věcí a činností zevnitř. Dovolíme si být nejen v hlavě, ale v celém těle.

Cena dle vašeho uvážení: min. částka 800 Kč.
Možnost individuální slevy. Platba na místě.
Přihlášky a dotazy na:
kami.bolfova@gmail.com, nebo stačí sms na 777 097 303.

S sebou si přineste pohodlné oblečení, odvahu objevovat, touhu užít si ženské společenství a být obdarována tím, co každá potřebuje (ať už je to cokoliv).
Během kurzu budeme mít pauzu na oběd, který si společně objednáme nebo uvaříme :-). V prostoru bude k dispozici káva, čaj, nápoje, ovoce a další drobné občerstvení.

Zastavte se
na zastávce