čtvrtek
28.09.2017
18:00 až 20:00
cena: 90 Kč

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na přednášku Lukáše Karase s názvem Sestup do podsvětí a znovuzrození. Prostřednictvím mýtů a pohádek se pokusíme pochopit proč v životě člověka dochází k hlubokým a zásadním změnám osobnosti, jakou podobu tato změna má a proč je průběh této transformační události v základě u všech lidí totožný.

Jakým způsobem takovou změnu reflektují pohádky a mýty a jakou moudrost a poučení nám na cestě do vlastního nitra poskytují?

V životě každého člověka nastane situace, kdy je povolán k sestupu do podsvětí.
Záleží jen na něm, zda uposlechne volání vlastní duše a vydá se na cestu do nitra.
Neuposlechnutí volání k sestupu může vést k násilnému únosu, tak jako Hádes unesl Persefonu, bude člověk vržen do podsvětí, anebo navždy promarní příležitost k navázání živoucího vztahu s vlastní duší.
Pokud člověk uposlechne volání k sestupu a vydá se na cestu jako Inanna, Hérakles, Orfeus, Dionýsos a mnoho jiných hrdinů, může očekávat zasvěcení do tajemství veškerenstva.
Odsud pak vychází jako znovuzrozený pán dvou světů.
Sestup do podsvětí je nám hluboce vlastní. Vždyť každý večer sestupuje naše vědomé já do oblasti něvědomí, aby zde bylo uvedeno do tajemství duše.
Proč dochází k sestupu do podsvětí a jaký charakter má tato cesta?
Proč se téma podsvětí objevuje ve všech kulturách?
Proč upřednostňujeme duchovní praxi orientovanou na vyšší sféry a zapomínáme na mystéria podsvětí?
Přednáška s názvem Sestup pod podsvětí a znovuzrození se uskuteční 28. 09. 2017 od 18:00 v prostorách Plzeňské zastávky.
Těšíme se na Vás 🙂
……………………..……………………..……………………..……………………..….
Vstupné 90,-

Zastavte se
na zastávce