čtvrtek
18.01.2018
18:00 až 20:00
cena: 150 Kč

Praktická přednáška Zdeňka Pícla. Šestá čakra představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl. Souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, jasnozřivost.

Vstupné: 150 Kč

Zastavte se
na zastávce