čtvrtek
28.03.2019
17:00 až 22:00
cena: 600/700 Kč
nutná rezervace
anima.mundi.rezervace@gmail.com

Srdečně Vás zveme na seminář s Lukášem Karasem. Na semináři společně nahlédneme do podstaty snů, vysvětlíme jak pracovat se sny v zájmu vlastního rozvoje a uzdravení, jak porozumět jazyku snu, popíšeme různé kategorie snů a necháme se skrze sen dovést k bohatství duše.

S sebou si prosím přineste snový deník nebo si připravte několik vlastních snů s nimiž byste rádi pracovali.

Seminář se uskuteční 28. 3. 2019 od 17:00 na Plzeňské Zastávce
……………………………………………………………………………………………….
Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše.
Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů.
Kam tento indviduční proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

Ve snaze porozumět fascinujícímu procesu duševního růstu se Lukáš Karas dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti.
Avšak nejčastěji, ve snaze osvětlit duševní obsahy, pracoval s vlastními sny. A právě skrze úsilí porozumět vlastním snům, dospěl k závěru, že práce se sny, může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.
……………………………………………………………………………………………….
Pokud si chcete seminář předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum semináře, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 600,-
………………………………………………………………………………………………

Platba na místě: 700,-
Platba v předprodeji: 600,-

Zastavte se
na zastávce