pátek
23.11.2018
18:00
cena: 80 Kč

První z cyklu přednášek o tom jak náležet sami sobě. V každé situaci stojíme před volbou jak se zachováme. Podstatnou část našich rozhodnutí však děláme na základě nevědomých tendencí a programů, které jsme si osvojili v minulosti, v naprosté většině už v raném dětství. Protože tyto programy nejsou vědomé, nemáme nad nimi kontrolu a cítíme se jako bychom neměli na vybranou. Jen tehdy, když své nevědomé programy poznáme a překonáme, máme možnost vědomě si zvolit jak se zachováme, jakou realitu sami sobě vytvoříme.
Cesta poznání sebe sama je úkol na celý život, který před sebou má každý z nás, kdo má za cíl naplnit svůj potenciál a být šťastný. Skutečné, nepomíjivé štěstí pramení z lásky k sobě samým a ta může kvést jen tam, kam dosáhne světlo našeho vědomí.

V této části přednáškového cyklu se podíváme na mapu cesty za sebepoznáním. Popíšeme její fáze od chvíle, kdy nás nějaké vnitřní téma začne trápit, přes jeho pojmenování a zjištění jeho původu až po jeho překonání a plné integrace nového zdravějšího vzorce chování. Ukážeme si nástrahy, které v té které fázi čekají a povíme si o některých z mnoha nástrojů a technik, které nám v postupu na této cestě mohou pomáhat.
Součástí přednášky bude i krátké cvičení, při kterém si každým sám může ve své mysli srovnat a uvědomit, jaké je pro vás v tuto chvíli aktuální téma, lépe ho zformulovat a ohraničit. Poznáte tak v jaké fázi jeho zpracování se nacházíte a před jakou zkouškou právě stojíte.

Jirka Hokr je průvodce sebepoznáním – provází na individuálních sezeních i na skupinových ceremoniích a workshopech. Pravidelně vede výpravy za sebepoznáním za šamany do Peru a Ekvádoru, u kterých sám prošel intenzivním učením.

Vstupenky pořídíte na místě za 80 Kč.

Zastavte se
na zastávce