čtvrtek
26.03.2020
18:00 až 20:00
cena: 100/150 Kč
nutná rezervace

Duševní nemoci představují závažný problém současné společnosti. Ten problém se týká každého z nás. Spotřeba psychofarmak stoupá, přesto nenabízí uspokojující pomoc. Řeší se důsledky, oproti příčinám. Souběžně roste zájem o využití psychedelických látek v péči o duševní zdraví. Výzkumy podporují jejich slibný terapeutický potenciál v léčbě deprese, úzkostí, závislostí či traumatu. Účinek psychedelické terapie ale jde za hranice diagnóz, naznačující existenci společného jádra duševních nemocí. Na stejném principu mohou být ku prospěchu i lidem považovaným za zdravé, v seberozvoji a sebepéči. Mohla by sloužit i jako prevence duševních onemocnění? Psychedelická terapie představuje radikální změnu v samotném přístupu ke zdraví, posun od mnohdy „paliativního“ typu péče zaměřeného na symptomy směrem ke komplexnějším a univerzálnějším strategiím působícím na celém spektru nemoci a zdraví.
Ale stejně jako mají tyto látky potenciál nám sloužit, mohou být taky zneužity. Nacházíme se v kritické době, kdy se formuje jejich budoucí využití. Jsme na to připraveni? Můžeme se s nimi vydat na cestu ke zdraví či k nemoci. Jak zvolit směr jako jedinci i jako společnost? Jak se neztratit?

Mgr. Rita Kočárová

www.ritakocarova.cz

Rita Kočárová je výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a Národním ústavu duševního zdraví (NIMH CZ), frekventantka výcviku v Gestalt a MDMA-asistované terapii pro post-traumatickou stresovou poruchu; zakladatelka mezinárodní iniciativy Beyond Psychedelics a České psychedelické společnosti. Ve své soukromé praxi poskytuje psychedelické poradenství a integraci.
Psychedeliky se odborně zabývá přes 10 let. Výzkumně se věnovala zejména účinkům psilocybinu, ayahuascy, MDMA a sekretu z ropuchy Bufo alvarius obsahující 5-MeO-DMT. Zaměřuje se na jejich mechanismus účinku, vliv na duševní zdraví u pacientů i zdravých jedinců, využití v terapii a seberozvoji a historii psychedelického výzkumu. Vystavěla teorii o jejich transdiagnostickém potenciálu a možném využití v rámci prevence. Je hlavní řešitelkou celonárodní studie mapující užívání psychedelik v České republice (“Národní psychedelický výzkum”) s cílem vývoje návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.
Absolvovala odbornou stáž v centru Takiwasi v Peru, kde se ayahuasca využívá v léčbě závislostí. Kromě výzkumu čerpá z četných cest po celém světě (Mexiko, Venezuela, Austrálie, Kolumbie, Peru aj.), kde jsou psychedelika dodnes rituálně užívána. Psychedelickou zkušeností prošla i v rámci vlastní sebezkušenosti.
Její vášní je průzkum podstaty lidství a potenciálu vědomé zkušenosti, propojování tradičních a moderních způsobů poznání a vizualizace budoucnosti.
………………………………………………………………………………..
Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
………………………………………………………………………………..
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce