čtvrtek
18.04.2019
18:00
cena: 150/100 Kč
nutná rezervace

Přednáška Radomila Hradila. Kromě pohledu na přírodu jako na nevědomé, mechanické dění založené na boji o přežití je možný i druhý pohled: v přírodě vládne inteligence či moudrost, jíž se vše podřizuje pro celkovou harmonii a vývoj k vyššímu. Základem není boj, ale spolupráce a služba. Prvotní není hmota a vědomí není její funkcí, nýbrž prvotní je vždy idea, záměr a duch, který se teprve pak uskutečňuje ve hmotě. Takový pohled staví ovšem náš přístup k přírodnímu světu z hlavy na nohy…
…………………………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu. U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce