čtvrtek
30.11.2017
18:00
Drazí přátelé, brzy se můžete těšit na Veroniku Andrashko, která pracuje jako psychiatr a výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví. Svou postgraduální vědeckou práci zaměřila na antidepresivní efekt ketaminu.

Je jednou ze„sitterů“ – průvodců psychedelickou zkušeností v rámci současně probíhající experimentální studie s psilocybinem u zdravých dobrovolníků v NUDZ.
Ve své přednášce nastíní cíle a design současného výzkumu psychedelik, který po více než čtyřiceti letech znovu vzniká v České republice.

Přednáška s názvem PSYCHEDELICKÁ RENESANCE se uskuteční 23. 11. 2017 od 18:00 v prostorách Plzeňské Zastávky.

Zastavte se
na zastávce