neděle
20.09.2020
14:00 až 19:00
cena: 650 Kč
nutná rezervace
martin.vachuska@gmail.com

V tomto setkání SKRYTÝCH DYNAMIK se budeme opět pomocí konstelací dotýkat toho, z čeho PRAMENÍ celý náš ŽIVOT v tomto světě, tady na Zemi, v našem TĚLE, v této době.

Jsou to dvě události, dva přechody z jednoho světa do druhého – naše POČETÍ a náš POROD.
Tyto brány pak jasně ohraničují naše PRENATÁLNÍ OBDOBÍ.
Je to čas, kdy jsme nejblíže našemu BYTÍ a vytváří v nás zásadní otisky pro celý náš život.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
První branou je POČETÍ.

Je to moment, událost, kdy odněkud, co časově a prostorově našemu početí předchází, vstupujeme do naší fyzické existence.
Je to přechod, o kterém nevíme téměř nic, takže nevíme ani to, jak a proč nás okolnosti našeho početí ovlivňují.

Některé tradice připouštějí, že v tohoto momentě se spojujeme s našim “posvátným zraněním“, které je zároveň naším největším DAREM pro tento ŽIVOT.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Následující PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

je naprosto specifické tím, že i když už ve “svém“ těle, jsme také naprostou jednotou – fyzickou i emocionální – s jinou lidskou bytostí – naší matkou.
Tento stav již v budoucnu nikdy nezažijeme.

Je to období, kdy cokoli, co matka prožívá, jí, pije, v jaké je fyzické kondici, prožívá zprostředkovaně i dítě. Ať už se cítí v bezpečí, podporovaná, milovaná, nebo naopak pod přehnaným tlakem, ve stresu, strachu, ohrožená.
V tomto období se vytváří základní otisk našeho fyzického, emocionálního a mentálního fungování pro celý život.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POROD, druhá brána je přechodem z této jednoty, do života vně těla matky, který je zcela odlišný od života uvnitř. I když během života procházíme mnoha dalšími událostmi, tak výraznou změnu už kromě smrti nikdy nezažijeme.
Porod je událost naprosto přirozená a nevyhnutelná, zároveň může být také fyzicky a psychicky velmi náročná a zdraví a život matky, případně dítěte ohrožující.
V minulosti byla tato rizika ještě mnohem větší než dnes.

Zároveň je však hojně diskutována přirozenost porodu v rámci našeho zdravotnického systému a komplikace vznikající větším tlakem na jeho rychlost a kontrolovatelnost.

Ať už byl náš porod jakýkoli, jeho průběh si všichni také neseme jako otisk v sobě.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mým záměrem není měnit minulost (což stejně není možné), nebo ji bezúčelně znovu oživovat.

Je jím to, aby se v rámci konstelací, sdílení, cvičení ukázalo to, co se v našem ŽIVOTĚ touží PROJEVIT a ROZVÍJET, co nám umožní být v kontaktu sama se sebou, se svými DARY a naší JEDINEČNOSTÍ.

Abychom žili z VLASTNÍHO PRAMENE tak, abychom (třeba postupně) přestali následovat prameny, které nejsou naše.

Tím se stáváme celistvějšími a žijeme s větší otevřeností, lehkostí a svobodou v přítomnosti, směrem k naší budoucnosti.
Zároveň se stáváme prospěšnější pro naši lidskou a více než lidskou komunitu

Odměnou je nám život v laskavém míru se svým vlastním příběhem, ať už byl, je a bude jakýkoli.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Konstelace jsou jedinečnou technikou, která umožňuje uvidět “zvenku“ svůj život tak, jak byl a je a tím od sebe získat odstup a možnost změnit postoj a vztah k sobě samému.
Pokud tomu bude potřeba, můžeme pro větší uvolnění, nebo integraci využít lehké energetické masáže.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I když je možnost témat související s tímto obdobím velice široká, tady jsou některá možná:

+Jsem dítětem chtěným, nechtěným, náhodným nebo “vymodleným“?
+Jsem počat v láskyplném vztahu, nebo jako “kalkul“, nebo došlo k násilí?
+Uvažovala matka o interupci?
+Cítím se v bezpečí a vítán na Zemi?
+Cítím se dobře ve svém těle?
+Jaký mám vztah ke “hmotě“?
+Jak vnímám emocionálně a fyzicky intenzivní události? Dokážu je prožít, nebo z nich mentálně a emocionálně unikám, nebo je popírám?
+Jak prožívám důležité změny? Dokážu si s nimi poradit sám, nebo očekávám, že mě s nimi někdo pomůže?
+Jak vnímám překážky?
+Strach z porodu.
+Strach mít vlastní děti.
+Je můj pohyb životem vpřed plynulý, nebo se často cítím “zaseknutý“ na místě?
+Odkládám důležité věci až do doby, kdy mě k jejich řešení dotlačí okolnosti, nebo čas?
+Cítím se jako samostatná lidská bytost, nebo k tomu, abych se cítil
celistvý potřebuji ještě někoho dalšího?
+Je pro mě ve vztazích dominantně důležitý pocit jednoty?
+Prožívám těžce ztrátu této jednoty s někým blízkým?
+Jsem hodně ovlivnitelný okolním prostředím?
+Vnímám svůj život jako přirozený, často i radostný vývoj, nebo jako nutnost, přetrpení života, sloužící k jedinému účelu – návratu do jednoty?

Těším se na Vás a opětovné spolu-tvoření
Martin Vachuška
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Počet míst je omezen na 10.
Vstupné 650 Kč
Platba na místě.

Rezervace nutná předem na emailu martin.vachuska@gmail.com nebo na tel.: 728 523 682

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nabízím dále také individuální setkání na jakákoli další témata, která Tě zaměstnávají. Pro více informací klidně zavolej.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Martin – s konstelacemi jsem se potkal v roce 2002 a byla to láska na první pohled. Od té doby náš vztah trvá, prohlubuje a rozšiřuje. Tenkrát bych vůbec nečekal, kam mě konstelace zavedou a jak moc mě pohled skrze konstelace promění.
Je pro mě stále fascinující, co všechno je možné skrze konstelace uvidět, tím přijmout do svého života a stát se celistvějším.

Absolvoval jsem výcvik Průvodce na Cestě, který kromě konstelační práce zahrnoval i šamanské léčení a procesovou práci s tělem.
Jsem také Shiatsu masér a akreditovaný instruktor skalního lezení.

Mám zkušenosti z prací konstelářů – Jana Bílého, Bhagata Zeilhofera, Petra Málka a Wilfrieda Nellese a dalších.

Žijeme spolu s partnerkou Vlaďkou a synkem Vítkem v domku v Měcholupech u Nepomuka.
Společně organizujeme koncerty a objevná setkání, která se dotknou.

Zastavte se
na zastávce