čtvrtek
19.04.2018
18:00 až 21:00
cena: 200/150 Kč

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na přednášku Posvátná krajina. Spolu s Pavlem Kozákem se vydáme odhalit důvody, které vedly naše předky krajinou na určitá místa. Které je učily stavět megality a které dnes vedou k témuž nás.

Pavel Kozák zkoumá povahu míst, kde člověk žil a žije a prostředky, kterými je přizpůsoboval svým potřebám. Zajímá se také o filosofické základy, jež určovaly způsob jeho života, nebo aspoň jeho ideální obraz. Jeho cesta vede z krajiny a jejích energií k poznatkům o světě a jeho prostorech, zčásti v průběhu věků zapomenutých. Dospěl k názoru, že pokračování existence alespoň části lidstva je vázáno na změnu postoje ke světu, důvodům jeho bytí a úloze člověka v něm.
Protože potřebné informace jsou k dispozici či přicházejí nejrychleji prostřednictvím zvláštních míst v krajině, jsou jejich energie pro vývoj člověka stále důležité. Pavel Kozák vidí tedy jako prospěšné pokračování seminářů Energie krajiny,se kterými před léty započal. Právě v nich také upřednostňuje rozvoj schopností jedince před skupinovým řešením věcí.
……………………..……………………..……………………..……………………..…..
Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.plzen@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit název přednášky, datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.plzen@gmail.com
……………………..……………………..……………………..……………………..
Vstupné na místě: 200,-
Vstupné v předprodeji: 150,-

Zastavte se
na zastávce