úterý
12.12.2017
18:00

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na benefiční přednášku s názvem POHÁDKY – OBRAZY VNITŘNÍ SKUTEČNOSTI. Říká se, že tradiční pohádce rozumí každé dítě na světě. 
Tak děti z odlehlých částí Amazonie mohou naslouchat pohádce O hloupém Honzovi a české děti bez obtíží porozumí jihoamerické pohádce Nevěsta z hvězd.
Pohádky k nám totiž promlouvají univerzálně lidským jazykem. Symbolickou řečí duše.
Jejich skladba je alegorickým vyobrazením vnitřní skutečnosti.
V pohádkovém příběhu se odkrývá proces uskutečnění a dramatické představení duševních sil. Těm, díky pohádce, posluchač každého věku porozumí a dopomůže jejich integraci.
Nejen, že jsou jedinečnou pomocí duševního růstu, ale navíc odkrývají nezměrné bohatství symbolického myšlení minulosti. A tak díky pohádce, může člověk ochutnat realitu, naladěnost vědomí, jaké bylo vlastní našim předkům.

V přednášce se Lukáš Karas pokusí vyložit symbolikcý význam pohádek a zasadit je do širšího rámce archetypové psychologie.

Výtěžek z přednášku bude věnován rehabilitaci Jáchymka v neurorehabilitačním centru Axon.

Bližší info níže.

Jáchymek:
je 5-ti letý chlapec trpící silnou mentální retardací, epilepsií a poruchou myelinizace týlního mozkového laloku, což mu výrazně omezuje pohyb a není soběstačný. Nezvládá se sám obléci, najíst ani vykonat pravidelnou hygienu. Má za sebou již Vojtovu metodu, hipoterapie, canisterapie, ergoterapie i lázně, avšak nejlepších výsledků bylo dosaženo po terapii v neuro klinice Axon.
Tato klinika disponuje jedinečným know-how v oblasti rehabilitační péče, poskytuje komplexní
a intenzivní terapii především dětem s dětskou mozkovou obrnou (DMO) či jinými neuromuskulárními deficity a může se pyšnit těmi nejlepšími výsledky.
Více o Jáchymkovi zde: http://www.jachymek.cz/

Cílem projektu je navýšit rozpočet rodiny pro účely poskytnutí léčby v neurorehabilitační klinice Axon, která je poměrně drahá, kdy cena jedné 4-týdenní terapie přijde
na 56 880Kč, a to formou pomoci od různých dárců, kteří budou přesvědčeni o smysluplnosti projektu.

V případě, že byste se chtěli na tomto projektu podílet a rozhodli jste se dát Jáchymkovi šanci postavit se svépomocí na vlastní nohy, zde je číslo transparentního účtu: 2200739204/2010, kam lze zaslat jakýkoliv finanční obnos dle vašich možností. Do zprávy pro příjemce napište: JÁCHYME, HOĎ SE DO STOJE, aby bylo zřejmé, kterému z dítěti je finanční částka věnována.

Zde je možno libovolně sledovat pohyby na účtu:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2200739204

Výtěžek z této benefiční akce bude sloužit výhradně k uskutečnění terapie v neurorehabilitačním centru Axon (http://www.neuroaxon.cz/cz/)

Zastavte se
na zastávce