čtvrtek
03.10.2019
18:00 až 21:00
cena: 100 / 150,- Kč
nutná rezervace
anima.mundi.rezervace@gmail.com

Hlubinná psychologie C. G. Junga usiluje o porozumění smyslu uměleckých děl, zejména prostřednictvím výkladu pohádek, mýtů či motivů klasické literatury. Filmová tvorba ovšem v tomto ohledu zůstává na druhé koleji, a to navzdory skutečnosti, že představuje výsostnou uměleckouformu 20. i 21. století. Český astropsycholog Rudolf Starý přitom ve své knize Filmová hermeneutika (1999) jasnozřivě přirovnal význam filmu pro současného člověka k roli divadla v antickém Řecku, kde tato umělecká forma představovala jeden ze základních terapeutických prostředků. Pokud nějaký film zdařile prezentuje archetypické téma, jež rezonuje s hlubinnými obsahy naší duše, můžeme se v něm spatřit jako v zrcadle a jeho sledování nám přináší očistný terapeutický zážitek. V rámci přednášky si stručně představíme charakteristiky několika astrologických principů. Následovat budou krátké ukázky několika filmových scén, které podle názoru přednášejícího zvláště povedeným způsobem vystihují povahu daného archetypu. Přednáška bude ochutnávkou způsobu práce, který autor uplatňuje v chystané stejnojmenné knize. Cílem bude pokusit se účastníky inspirovat k tomu, aby začali na filmy pohlížet z této nové perspektivy.

Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce