úterý
24.03.2020
18:30 až 20:00
cena: 150 Kč
nutná rezervace

Všichni známe postavy, situace a příběhy, pro které jakoby nebylo v našem životě místo. Příběhy, které se nějakým způsobem nehodí do scénáře našeho příběhu, do naší společnosti. Často je vnímáme nepatřičně a tak nás cosi nutí o nich nemluvit a skrývat je. Jsou naší součástí, jsou skrytým paralelním životem, který může přinášet pocity viny, frustrace z nežitého nebo úzkost z odhalení.

Pojďme společně prozkoumat, co může být dobré na oné skrytosti. Pojďme propátrat, zda v nás přece jen není touha po odhalování částí, které jakoby nikam nezapadaly nebo nás mohly zdiskreditovat. Dejme prostor tomu uvědomit si, kolik máme v sobě ochoty poskytnout sobě i druhým vstřícného svědka. Ten může nabízet respekt i laskavost pro to, co bývá zahalené do pocitů strachu a studu. Pojďme také odhalit, nakolik nám tyhle skryté životy ubírají část naší životní energie a jak nám brání v otevřených vztazích mezi sebou.

Zveme vás na „otevřené fórum“, při kterém dáme prostor pro společnou diskusi těch, kteří budou mít potřebu pojmenovávat i těm, kteří budou přihlížet a naslouchat. Při otevřeném fóru mají své místo různé názory, postoje a „hlasy“, zejména pak vnitřní prožitky, těžko formulovatelné pocity i silné emoce. Otevřené fórum vytváří společnou atmosféru pro porozumění hlubších rovin citlivých a kontroverzních témat týkajících se nás všech. Nepůjde nám o nalezení pravdy, ale o větší pochopení jeden druhého i sebe sama, o možnost porozumění a propojení zdánlivě oddělených částí a postojů uvnitř nás i okolo nás. Více na https://worldwork.org/about/open-forums/

24. března v 18.30 hod Plzeň Zastávka

Otevřeným fórem vás provedou

Kamila Bolfová, antropoložka, facilitátorka

Martin Nawrath, facilitátor, terapeut

Minimální vstupné 150 Kč ( na pokrytí nákladů), maximum dobrovolné – vybíráme na místě po akci.

Zastavte se
na zastávce