Zastávka jako prostor pro dětskou knihu a ilustraci

Zastávka je prostor pro:
dětskou knihu a ilustraci,
setkávání, vzdělávání a zastavení,
tvoření a prezentaci umění,
výstavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, promítání, výtvarné kurzy, workshopy,
knižní kulturu ve všech podobách (kurzy knižní vazby pro veřejnost, literární čtení, křesty knih)

Kdo jsme a co děláme?

Od dubna 2022 najdete na Zastávce zcela nový koncept – dětské knihkupectví zaměřené na obrázkové knihy a umění ilustrace. Nabídka knih je založena na kurátorském výběru autorek projektu, najdete tu knihy od malých nakladatelů jako je třeba Baobab, Běžíliška, Labyrint, Host, Cesta domů, Paseka a dalších.

Díky podpoře Statutárního města Plzně pořádáme řadu aktivit spojených s fenoménem dětské knihy s cílem rozvíjet knižní kulturu u dětí a aktivizovat „mladého diváka a tvůrce“.  Prostřednictvím rozmanitých příběhů, workshopů a výstav tak děti seznamují s jednotlivými náležitostmi knihy jako je např. příběh, tisk, ilustrace nebo papír.

Jsme přesvědčeni, že potřebujeme analogové a smyslné protilehlé póly, abychom zůstali pevně ukotveni ve světě. Jsme otevřené novým výzvám, nabídkám a příležitostem.  

 

Zastavte se
na zastávce