čtvrtek
11.10.2018
18:00

Lukáš Karas se ve své přednášce pokusí představit jedinečného myslitele francouzského původu. Pierre Teilhard de Chardin patří bezesporu k nejoriginálnější myslitelům dvacátého století. Jako jezuitský myslitel a vědec, geolog a paleontolog, světu představil teorii nahlížející evoluci jako přírodní proces vrcholící v momentu plného uskutečnění. Tento bod Chardin nazývá bodem Omega a chápe jej jako situaci, k níž je příroda aktivně přitahována a v němž dosahuje plné jednoty. Pierre Teilhard de Chardin chápe vesmír jako smysluplný celek, čímž předkládá zcela odlišný pohled na život a přírodu než činí dnešní biologie silně ovlivněná genetickým determinismem Richarda Dawkinse.

Zastavte se
na zastávce