čtvrtek
14.05.2020
18:30 až 21:00
nutná rezervace

Jednou stranou mince mužského konání je akceschopnost, iniciativa, průbojnost. Nicméně občas je fajn pokud tyto kvality vychází z druhé strany mince – ticha, klidu, vnitřní moudrosti.
Cest do ticha je řada a jednou z královských disciplín je meditace. V rámci tohoto kruhu budeme aktivně praktikovat vnitřní ticho 🙂 a to formou několika typů meditací. Vše v kruhu, se sdílením, osobně, respektem k sobě i k pravidlům dnešní doby.

Určeno pro první kontakt s meditací i pro zkušené meditující. Budu se těšit. Sraz v 18:15 na Zastávce.

Potvrď prosím svou účast na sinal.martin@gmail.com nebo 608 238 775
Večer facilituje Martin Šinal

Zastavte se
na zastávce