sobota
20.07.2019
10:00 až 17:00
nutná rezervace
liduse@slunecnivitr.cz

Jaké je naše postavení v životě? Jak si v našem životě stojíme? Na tomto zážitkovém semináři si neverbálním způsobem zmapujeme, do jaké míry nebo jak moc jsme – či nejsme v souladu s naším ideálním umístěním v životě.

Rezervace: liduse@slunecnivitr.cz, tel. 601 323 989.
Cena: zvýhodněná 590 Kč při uhrazení zálohy do 6. 7.,
po tomto datu plná cena 700 Kč.

Prostřednictvím hluboké meditace odkryjeme tajemství toho, co konkrétně je smyslem našeho bytí (právě tohoto našeho života).
Podstatnou nebo důležitou součástí semináře pak bude využití konstelačních technik. V rámci jednotlivých konstelací najdeme způsob, jak se dát do souladu se svým ideálním a pro nás autentickým místem v životě. Naprosto konkrétně se dozvíme, jak se tohoto smysluplného života dobrat, a odneseme si přesnou mapu, kudy k němu dojít. Prostě půjdeme za tím, co konkrétně je smyslem našeho daného života.

Všichni už se v určitém životním postavení nacházíme – někam jsme došli a někam směřujeme. V životě nás ovlivňuje mnoho faktorů – výchova, vnější okolnosti,… Ale nejdůležitější je, abychom náš život tvořili my sami, abychom byli tam, kde máme být, protože jen to je v souladu s naším určením.
Naše místo v životě je pro nás totiž navýsost důležité. Všichni jsme se narodili s určitým úkolem, a pokud se s ním míjíme, tak v určité oblasti či dokonce v mnoha oblastech náš život vázne. Nacházíme se skutečně na správném místě v životě? Je-li tomu tak, pak jsme v rovnováze, zdravotně v pořádku, vztahy fungují takovým způsobem, jaký nám vyhovuje, cítíme naplnění – zkrátka náš život kvete.

Lektorka: Ludmila Klepalová

Ludmila je terapeutka, léčitelka a lektorka, zakladatelka Slunečního větru – centra zdraví a osobního rozvoje. Má více než čtrnáctiletou praxi jako psychoterapeutka v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde si našla svůj osobitý přístup k člověku. Jako léčitelka pracuje více než 20 let. Její práce je zachycena i v dokumentu České televize režisérky Theodory Remundové „Když v tom jedou ženy“. Je autorkou projektu Tanec 7 smyslů. Na svých seminářích citlivě vede účastníky k prastaré moudrosti a k probuzení samoozdravných procesů. Jejím velkým koníčkem je numerologie.

Zastavte se
na zastávce