neděle
17.11.2019
10:00 až 16:00
nutná rezervace

Každý neseme skryté bohatství. Možnost rozvinout talent a předat tento náš dar rozhoduje o pocitu smysluplného života. Smysluplnost závisí na schopnosti růst a plodit, tedy na tom, nakolik jsem rozvinul sám sebe ve vztahu ke světu. Člověk je jako rostlina, roste a plodí. A pokud plod naší práce světu chutná, cítíme radost. Jakmile nalezneme svůj talent a rozvineme jej, vždy ho uskutečňujeme ve vztahu k druhým lidem a ke světu, jemuž prospívá. Nejen, že dáváme a jsme prospěšní, ale jsme i přijímáni. A z toho vyvěrá tichý pramen štěstí.

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na workshop Petry Košťálové a Lukáše Karase. V rámci workshopu se pokusíme prostřednictvím seberozvojových a terapeutických technik pojmenovat náš skrytý potenciál, nalézt jeho využití, odhalit a proměnit vnitřní i vnější okolnosti, jež brání v jeho uskutečnění. Budeme pracovat s technikou osobního příběhu, tématem vnitřního dítěte. Do hry zapojíme sny, seberozvojové techniky, vysvětlíme si Jungovo pojetí individuace a zodpovíme otázku psychické dynamiky mezilidských vztahů.
……………………………………………………………………………………..
Pokud si chcete workshop předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum workshopu, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 500,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 600,-

Zastavte se
na zastávce