čtvrtek
13.02.2020
18:00 až 20:00
cena: 100/150,- Kč
nutná rezervace

„Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu,“ začíná biblický Ezechiel popis své vidiny Božího trůnu. Mnozí před ním i po něm vstupovali do extatických vidin ohnivých nebes, myriád andělů a božího trůnu (hebrejsky merkava – מרכבה – doslova „vůz“). Jaké byly vize a cíle poutníků merkavy? A sestoupili do nejniternějších zákoutí své mysli, nebo vystoupili na nebesa?

Přednáška se bude zabývat fenoménem u nás téměř neznámých záznamů mystických vizí v textech hejchalotické (podle hebrejského „hejchal“ – היכל – „palác“) literatury prostupující biblické výroky, nekanonické Knihy Henochovy a řadu dalších zašantročených textů, jejichž podoby i cíle zůstávají dodnes zčásti tajemstvím. Společně se vydáme na toulku nebeskými paláci, myriádami myriád andělských zástupů, ohnivých řek až k andělu s lidskými koleny. Pak možná spatříme tváře merkavy anebo nebesa v duši každého z nás.
…………………………………………………………………..
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno. Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce