čtvrtek
15.11.2018
18:00
cena: 100/120 Kč

Marie Löwová nám představí jeden z nejstarších a největších eposů lidských dějin. Popíše vznik a historické souvislosti odehrávající se na pozadí Mahábháraty. Seznámí nás s jazykem Mahábharáty a za pomoci krátkých ukázek z nejnovějšího indického seriálu z roku 2013-2014 se dozvíme, proč byl tento mýtus pro starověkou Indii tak důležitý a jaké moudré poselství může předat dnešnímu člověku
………………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete zakoupit vstupenku,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
………………………………………………………………………………………………

Vstupné na místě: 120,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce