čtvrtek
09.01.2020
18:00 až 20:00
cena: 100/150 Kč
nutná rezervace

Moderní doba vytvořila mýtus o tom, že člověk je osamocená individualita. Je oddělen od přírody, rostlin, zvířat, od ostatních lidí. V posledních letech ale věda začíná objevovat, že člověk je bytostně propojen se světem skrze své tělo, mysl i vztahy. Začíná vyvstávat spolubytí namísto osiření.

Přednáška vychází ze současných poznatků antropologie i biologie a představuje nové pohledy na lidské propojení se světem skrze témata Tělo, Spiritualita a Kosmos.
………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili. Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu. U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce