čtvrtek
05.09.2019
18:00
cena: 100/150 Kč
nutná rezervace

Dionýsos a Apollón dodnes představují rozporuplnost řecké kultury, a jak tvrdil Friedrich Nietzsche, z jejich vzájemného působení povstala hloubka evropského ducha.
Zatímco jeden je spíše hrdinou patriarchálního řádu, druhý reprezentuje orgiastický rozměr kultu Velké Matky. Zatímco se Apollón skrze sluneční vědomí pozvedá nad strázně lidského života, druhý nahlíží tragiku bytí, jemuž přitakává a vykupuje ji v odvaze žít. Oba byli synové Dia, ale jen jeden poznal mateřskou lásku, zatímco druhý o matku přišel v okamžiku svého zrození. Na jednoho čekala ochranná náruč, kdežto druhý v šílenství prchal až na okraj světa pronásledován pomstychtivou Hérou.
Ale byl to Dionýsos, tedy syn Dia, kdo měl usednout na trůn svého otce.
Kulty Dionýsa a Apollóna postupně splývaly, až získávaly charakter vykoupení.
Dionýsův příběh tak nápadně připomíná život Ježíše Krista.

Jak příběh Apollóna a Dionýsa souvisí s námi a v čem nám mohou být inspirací?
Nalezneme tyto bohy v naší duši a jsme schopni žít s odvahou život, který má někdy rozměr tragédie?
A není pak Dionýsos odpovědí na potřeby moderního člověka?
Tyto a jiné otázky si zodpovíme na přednášce Lukáš Karase.
…………………………………………………………………………………………….
Pokud si chcete přednášku předplatit, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce