sobota
03.03.2018
9:30 až 19:00
cena: 1.300/650 Kč
nutná rezervace
sladkyjosef@email.cz

Celodenní seminář rodinných konstelací v Plzni s lektorkou Markétou Černockou! Nabízí možnost podívat se na své osobní téma, přivítat změny, nechat odejít staré, propojit se s novými postoji, uvidět dosud skryté souvislosti.

Co seminář účastníkům přináší:
– Možnost podívat se do hloubky na své téma – zdravotní, partnerské, rodinné, pracovní
– Uvidět obrazy svého vlastního nitra i širších souvislostí z rodu
– Uzdravení situací a postojů (strachu, viny, studu, nesebevědomí)
– Pocítění SÍLY svého rodu
– Podporu pro změny v životě
– Úlevu, radost, novou energii, uzemnění, odpuštění, léčení, rozšíření vědomí, větší citlivost, změnu myšlení, vystoupení ze starých vzorců

Lektorka: Mgr. Markéta Černocká
Stránky semináře: http://praminky.cz/kalendar/68/243-Konstelace-v-Plzni/

Rodinné konstelace a pohyby duše umožňují v kruhu lidí nahlédnout do nitra člověka a uzdravit to, co jsme podvědomě doteď neviděli. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly. Budeme se zabývat osobními tématy, která si donesou sami účastníci. Přijít může kdokoliv s odvahou podívat se na své téma až do rodových souvislostí. Přijít může i kdokoli bez „svého“ tématu podpořit kruh a vidět. Součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost.

Včas přihlášení účastníci budou mít prostor pro vlastní konstelaci. Dostanete bližší informace o platbě a jak se na seminář připravit. Seminář je pro malou skupinu – 8 lidí.

Přihlášky a dotazy: Josef Sladký, tel: 777 064 065,
e-mail: sladkyjosef@email.cz
Cena: 1.300 Kč (pro účastníky bez vlastní konstelace 650 kč)

Seminář se koná v bývalé nádražní budově Plzeň zastávka
Mapa: https://mapy.cz/zakladni?x=13.3750882&y=49.7366774&z=17&l=0&source=addr&id=9070009
Stránky Zastávky: http://www.plzenzastavka.cz/

Zastavte se
na zastávce