čtvrtek
10.10.2019
18:00 až 20:00
cena: 100/150 Kč
nutná rezervace

Nová kosmologie epiky evoluce, kterou rozvinuli američtí kosmologové Thomas Berry a Brian Thomas Swimme, je syntézou nejnovějších poznatků moderní vědy a moudrosti dávných duchovních tradic, včetně domorodé spirituality; ukazuje nám vesmír jako jeden kreativní evoluční příběh, jehož jsme jako lidské bytosti součástí, a na němž se bezprostředně podílíme. Znovu nás iniciuje do spojení s vesmírem a pomáhá nám nové překvapivé vědecké poznatky o obrovském expandujícím omnicentrickém kosmu integrovat do našich těl, do našich emocí, do našich srdcí a zároveň nás tím podněcuje k aktivní spolupráci na současném „velkém díle“ obnovy zdevastované Země.

Představíme si dvě v současnosti vydané publikace o nové kosmologii – knihu amerického kosmologa Briana Thomase Swimma Skryté srdce kosmu (Malvern) a knížku amerického
astronoma a terapeuta Stephana Martina Žít kosmický život (Pilgrim) – a seznámíme se s četnými praktikami, které nám pomáhají se sjednotit s procesy vyvíjejícího se kosmu. Především se seznámíme s rituálem kosmické procházky, který na základě práce Thomase Berryho a Briana T. Swimma rozvinula dominikánská sestra Miriam Theresa MacGillisová. Představíme si různé verze tohoto rituálu tak, jak byly vypracovány v různých místech světa (USA, Kanada, Anglie, Skotsko, Irsko, Austrálie, Indie, Francie), a také další autory – kosmology, terapeuty a umělce –, kteří dnes významně přispívají k šíření této nové kosmologie (Michael Dowd a Connie Barlow, Glenys Livingston, Mary Coelho, Greg Morther ad.).
Jiří Zemánek (1953) je historik umění, kulturní aktivista a překladatel. Založil občanské sdružení český Budapešťský klub a spolek PILGRIM – Potulná univerzita přírody. Do češtiny přeložil texty a publikace amerických autorů ekofilosofa Davida Abrama a kosmologů Thomase Berryho, Briana T. Swimma a Stephana Martina.

………………………………………………………………………………………
Pokud si chcete přednášku předplatit,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, místo a datum přednášky, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
……………………………………………………………………………………………
Vstupné na místě: 150,-

Zastavte se
na zastávce