úterý
07.01.2020
17:00 až 19:00
cena: 200/350 Kč
nutná rezervace
veletrhvzdelavani@gmail.com

Ve vzdělávání existují dva odlišné přístupy (paradigmata). Jedním je vnějšně řízené učení (současná škola). Vychází z přesvědčení, že dospělí vědí lépe, co je pro děti dobré, a dovedou je k tomu, ať se to dětem líbí nebo ne. Druhým je sebeřízené vzdělávání vycházející z vnitřku dítěte, kdy se učí to, k čemu právě dozrálo, co ho posouvá dál způsobem, který mu nejvíc vyhovuje. Třeba ve svobodných školách, kde se současně učí skutečně respektujícímu, na konsenzu založenému soužití s ostatními.

O přednášející:
Jana Nováčková je psycholožka, spoluautorka knihy a kurzů Respektovat a být respektován. Je také autorkou publikace Mýty ve vzdělávání. Praxi získala během práce v poradenství, působila také v psychologickém výzkumu. Od r. 1990 se aktivně věnuje lektorské činnosti. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. S jejím jménem je spojena i kniha S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka, kterou přeložila. Publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku, vystupuje na konferencích, přibližuje veřejnosti myšlenky týkající se změny vzdělávání.

KDY? 7.1. 17-19 hod.
KDE? v prostorách Zastávka Plzeň

CENA 200 Kč/os., 350 Kč/pár
Prosíme přihlašujte se předem na veletrhvzdelavani@gmail.com, kapacita míst je omezená.

Zastavte se
na zastávce