čtvrtek
08.03.2018
18:00 až 20:00
cena: 150 Kč

Interaktivní přednáška Renči Pospěchové, která provází na cestě ke šťastnějšímu životu bez bolesti a omezení. 
Zbavit se chronické bolesti. Moci se znovu pohybovat bez omezení. Vnímat, že je každý kloub v těle na svém místě a funguje tak, jak má. Cítit se jako znovuzrozený. Dožít se požehnaného věku a pokud možno nebýt až do konce odkázán na ničí pomoc. Cestovat, sportovat, milovat. Užívat si krás života. Být v kondici. Cítit se maximálně na tolik, kolik mi je.

Více na:http://www.dejsitelodokupy.wz.cz/

Renča Pospěchová je absolventkou kurzů a držitelkou osvědčení:
Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb. – Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví, Kurz reflexní terapie, Kurz Reiki, Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže, Kurz Meridiánové masáže dle W. Penzela APM, oddíl A. Svým klientům nabízí a poskytuje komplexní kůru.

Cena přednáška: 150 Kč (platba na místě)

Zastavte se
na zastávce