čtvrtek
02.02.2017
18:00 až 20:00
cena: 150 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu. Tančí se zpravdila v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen. Na rodíl od Tanců univerzálního míru se tančí na reprodukovanou hudbu, není tedy potřeba zároveň tančit a zpívat.
(Ale zároveň se zpěvu nebráníme, pokud někdo zpívat chce. 🙂

V této úvodní hodině si představíme dvě polohy izraelských tanců: tančení pro radost a meditaci/modlitbu tancem.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).

Cena: 150 Kč
Přihlášky na: Mirka.Mintal@seznam.cz

Zastavte se
na zastávce