neděle
23.06.2019
18:00 až 20:00
cena: 100 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu.
Tančí se zpravidla v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen. Na rozdíl od Tanců univerzálního míru se tančí na reprodukovanou hudbu, není tedy potřeba zároveň tančit a zpívat. (Ale zároveň se zpěvu nebráníme, pokud někdo zpívat chce.)

Tato hodina je vhodná pro začátečníky i ty, kdo už absolvovali nějaké předchozí lekce. Budeme se učit nové tance.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).

Registrace na: Mirka.Mintal@seznam.cz

Zastavte se
na zastávce