pátek
21.04.2017
18:00 až 20:00
cena: 100 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Pokračovací kurz! Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu.
Tančí se zpravdila v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen.
Na rozdíl od Tanců univerzálního míru se tančí na reprodukovanou hudbu, není tedy potřeba zároveň tančit a zpívat.
(Ale zároveň se zpěvu nebráníme, pokud někdo zpívat chce. 🙂 )

Zde tance, které budeme opakovat:
Hora Chadera, Od lo agavti dai, Oneg Šabat, Ma hašír lahašém, Cur mišelo achalnu, Ešet chajil, Halelujah

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).

Cena: 100 Kč
Přihlášky na: Mirka.Mintal@seznam.cz

 

Zastavte se
na zastávce