pátek
10.08.2018
18:00 až 20:00
cena: 100 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz
Opakování a procvičování tanců Mašijah, Baal šém tov, Jevarechecha a dalších dle přání účastníků.

vstupné 100 Kč
Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).
Registrace na: Mirka.Mintal@seznam.cz
http://jiskry.webnode.cz/

Zastavte se
na zastávce