pátek
20.07.2018
18:00 až 20:00
cena: 100 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu. Tato hodina je vhodná pro začátečníky i ty, kdo už absolvovali nějaké předchozí lekce. Tančí se zpravidla v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen.

1. hodina – opakování: Tfilati a meditační tance
2. hodina – taneční meditace
Tato dvouhodinovka není vhodná pro úplné začátečníky.
vstupné 100 Kč

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).
Registrace na: Mirka.Mintal@seznam.cz
http://jiskry.webnode.cz/
——————————–
Další letní lekce:
10. 8. 2018 / 18:00 – 20:00 / začátečníci a pokročilí
Opakování a procvičování tanců Mašijah, Baal šém tov,
Jevarechecha a dalších dle přání účastníků
vstupné 100 Kč

31. 8. 2018 / 18:00 – 20:00 / začátečníci a pokročilí
Tančení až do úplného vyčerpání :-). Nepůjdeme domů,
dokud nezatančíme všechny tance, které známe.
vstupné 100 Kč

Zastavte se
na zastávce