nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz

Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu. Tato hodina je vhodná pro začátečníky i ty, kdo už absolvovali nějaké předchozí lekce. Tančí se zpravidla v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk, náboženství a spiritualita).
Rozpis termínů najdete zde: https://jiskry.webnode.cz/
——————————–
Všechny taneční hodiny jsou otevřeny jak pro začátečníky, tak pokročilé.

 

 

Všechny taneční i studijní hodiny jsou otevřeny jak pro začátečníky, tak pokročilé.

Zastavte se
na zastávce