pátek
16.02.2018
17:00 až 18:00
cena: 50 Kč
nutná rezervace
Mirka.Mintal@seznam.cz
pátek
18:15 až 20:15
cena: 50Kč
přehled termínů na:
http://jiskry.webnode.cz/

Další setkání s Mirkou a izraelskými tanci. Izraelské tance jsou tance, které vznikaly a vznikají ve státě Izrael. Některé se tančí na liturgické písně, ale není to pravidlem. Zvláště ty modernější se tančí na moderní izraelskou hudbu. Tato hodina je vhodná pro začátečníky i ty, kdo už absolvovali nějaké předchozí lekce. Tančí se zpravidla v kruhu, nezáleží tedy na skladbě tanečníků co do počtu mužů a žen. Na rozdíl od Tanců univerzálního míru se tančí na reprodukovanou hudbu, není tedy potřeba zároveň tančit a zpívat.

Lektorka Miroslava Mintálová se dlouhodobě zabývá studiem judaismu a s tím souvisejících reálií (kultura, jazyk,
náboženství a spiritualita).
Cena: 50 Kč
Registrace na: Mirka.Mintal@seznam.cz

přehled termínů na:
http://jiskry.webnode.cz/

Zastavte se
na zastávce