čtvrtek
07.12.2017
18:00

Drazí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku MUDr. Stanislava Kudrleho. V přednášce nás tento přední odborník zasvětí do povahy Holotropního dýchání, ukáže na potenciál jedinečné techniky sebepoznání a provede nás její historií, od prvopočátků až po využití v terapii. Přednáška se uskuteční 7. 12. 2017 od 18:00 v prostorách Plzeňské Zastávky.

O přednášejícím
MUDr. Stanislav Kudrle absolvoval psychoterapeutické a supervizní výcviky Holotropní dýchání s certifikátem manželů Grofových z r. 1992 jako první Čech vůbec. Opakovaně působil jako facilitátor v mezinárodních projektech s Holotropním dýcháním. Také prošel kurzem Integrujícího dýchání a práce s tělem podle dr.L.Schmitta, vedený německou terapeutkou S.Klotzbach.

Vytvořil ve Fakultní nemocnici v Plzni léčebný program na pozicích transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání a zasloužil se o aplikaci této metody do klinické praxe léčby závislých.

Zastavte se
na zastávce