čtvrtek
08.02.2018
18:00 až 20:00
cena: 150/100 Kč

Drazí přátelé, s radostí Vás zveme na setkání s kulturním aktivistou, publicistou a historikem umění Jiřím Zemánkem. Přednáška s názvem Hledání nového příběhu spolubytí se uskuteční na Plzeňské Zastávce 8. 2. 2018 od 18:00.

Jestliže před čtyřiceti lety prohlásil kosmolog Thomas Berry, že žijeme v době mezi příběhy, dnes můžeme říci, že žijeme v době intenzivního hledání nového příběhu. Moderní civilizace, která zrodila heroický příběh osamoceného lidského já v jinak nevědomém a nepřátelském vesmíru, nás sice přivedla k pozoruhodnému rozmachu techniky a vědy, ale též ke dvěma světovým válkám a k nesmírné degradaci životního prostředí. Z této planetární krize se dnes vynořují obrysy nového civilizačního příběhu, který můžeme nazvat příběhem spolubytí: čím dál víc si totiž začínáme uvědomovat, že nejsme od přírody a kosmu odděleni, že vědomí není výlučnou vlastností nás lidí, respektive, že podstatou našich životů jsou vztahy – všechno, co děláme světu, děláme vlastně sami sobě. Prostřednictvím filmu Efekt nadhledu si připomeneme, jaký vliv na artikulaci tohoto nového civilizačního příběhu a na znovuobnovení našeho spojení se Zemí a kosmem měly v 60. a 70. letech minulého století lety

astronautů do vesmíru a zejména lety na Měsíc, jež nám přinesly pozoruhodné snímky celé Země. Tyto obrazy a lidské zkušenosti proměnily naše myšlení o Zemi a měly zásadní vliv na náboženství, kulturu i vědu; sem patří zrod hypotézy Gaia a ekologického hnutí a také zrod kosmologie epiky evoluce, kterou si přiblížíme prostřednictvím skvělého dokumentárního filmu Cesta vesmíru (2012, 57 minut), jímž nás bude provázet dnešní hlavní vykladač evoluční epiky americký kosmolog Brian Thomas Swimme.

Swimme líčí epochální vědecký objev evoluce jako posvátné epické vyprávění, v němž splétá dohromady nejnovější poznatky moderní vědy s moudrostí duchovních tradic Západu, Číny, Indie i domorodých národů. 14 miliard let trvající evoluci vesmíru a Země líčí jako proces, který je založen na ohromné kreativní inteligenci, spojení a vzájemné závislosti. Ukazuje, že náš lidský příběh je s kosmickou tkání života propojen od samých jejích počátků, a že nejsme ničím menším než vesmírem, který si začíná uvědomovat sám sebe a svou roli v kosmickém procesu. Stali jsme se nejvýznamnějšími činiteli změny na planetě, jsme tím, co zrodily hvězdy – jaký druh budoucnosti zrodíme my?

„Kosmologie je moudrá tradice, která se vztahuje nejenom k vědě, ale také k náboženství, umění a filosofii. Jejím hlavním cílem není shromažďování faktů a teorií, ale transformace člověka.“
Brian T. Swimme

Jiří Zemánek (1953) – historik umění, kulturní aktivista, publicista a překladatel. Do r. 2000 působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích. Dnes se zabývá hlavně otázkou evoluce kultury a rolí kosmologie při formování udržitelného vztahu ke světu. Do českého kontextu uvádí práci ekofilosofa Davida Abrama a kosmologů Thomase Berryho a Briana T. Swimma. Založil s přáteli občanské sdružení Pilgrim, Potulnou univerzitu přírody a českou sekci Budapešťského klubu. Sdružení Pilgrim se orientuje na pěstování holistického přístupu k osobnímu rozvoji, k přírodě a ke krajině a k formování lidské kultury; zaměřuje se na rozvíjení takového životního způsobu, v němž lidské společenství v kontextu všech svých aktivit samo sebe vnímá jako součást většího společenství živé Země.
————————–————————–————————–————-
Pokud si chcete zakoupit vstupenku, pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.plzen@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit název přednášky, datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.plzen@gmail.com
……………………..……………………..……………………..……………………..
Vstupné na místě: 150,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce