čtvrtek
31.01.2019
18:00 až 21:00

Biolog, antropolog, filosof, kybernetik a systémový teoretik Gregory Bateson (1904-1980) byl jedním z největších myslitelů 20. století, který významným způsobem ovlivnil širokou škálu oborů – antropologii, kybernetiku, psychiatrii, rodinnou terapii, ekologii, urbánní plánování a zejména kognitivní vědy. Bateson byl průkopníkem nového způsobu holistického myšlení v rámci vztahů, vzorů a kontextů, které je nesmírně důležité pro naší dobu, protože vztahy jsou podstatou živého světa. Abychom dokázali živý svět pochopit, potřebujeme si osvojit nový jazyk vztahů. Vynikající dokumentární film Ekologie mysli od Batesonovy dcery Nory Batesonové, který si promítneme, dokládá, že způsob uvažování Gregory Batesona otevírá praktické přístupy k řešení velkých problémů, s nimiž jsme dnes, v době globální ekologické a klimatické krize, konfrontováni.

Jiří Zemánek je historik umění, svobodný kurátor, kulturní aktivista a překladatel; založil občanská sdružení Pilgrim, český Budapešťský klub a Potulnou univerzitu přírody. V současné době žije v Pošumaví v Kváskovicích u Drážova.

Zastavte se
na zastávce