čtvrtek
25.06.2020
18:00 až 21:00
cena: 150 Kč
nutná rezervace
vostrunc@gmail.com

Sebezkušenostní prožitek za využití původní formy komunikace a sdílení…

Motto:
Ekologická krize, které nyní čelíme, je v první řadě krizí našeho pohledu na svět, je důsledkem chyby ve způsobu, jakým jsme si navykli přemýšlet (Gregory Bateson).

Poradní kruh je stará technika, která nás může učit naslouchání a umění otevřené komunikace. Může mít různé formy, ale má několik charakteristických prvků. Uspořádání do kruhu, kdy jsou všichni na stejné úrovni hierarchie. Plné soustředění na jednoho mluvčího. V kruhu mluvíme a nasloucháme od srdce, mluvíme spontánně, říkáme podstatu svého příběhu. Poradní kruh mívá jasně označené zahájení a konec.

Pojem „ekologie mysli“ nám dá rámec, který bude dále rozvíjen pomocí krátkých textů na specifičtější témata. Každý kruh ponese jiné zaměření. Budeme sdílet, naslouchat a necháme se inspirovat, nebo proměnit tím, co přijde. Kruh je vždy jedinečný a osobní prožitek, ze kterého si každý může odnést něco pro sebe.

Průvodci budou: Václav Štrunc a Helena D. Šimicová.

Cena 150 Kč plus případný dobrovolný příspěvek navíc
Kontakt: vostrunc@gmail.com nebo simicova.h@seznam.cz
Prosím rezervujte si místo!

Zastavte se
na zastávce