úterý
30.04.2019
19:00

Co je to sebeřízené vzdělávání a jaké jsou jeho principy? Co jsou svobodné školy, unschooling a další modely sebeřízeného vzdělávání a jaký je rozdíl mezi nimi a individuálním vzděláváním? Jak sebeřízené vzdělávání funguje v ČR i ve světě a jak by mohlo fungovat?
O tom všem a mnohém dalším s Vámi přijede besedovat Zdeňka Šíp Staňková z iniciativy Svoboda učení. Přijďte se s námi setkat, poznat se, diskutovat, čerpat i sdílet zkušenosti, síťovat, začít a rozvíjet spolupráci.
Apel Svobody učení nejlépe vystihuje o čem beseda bude.

Těšíme se na Vás v Plzni…

Apel Svobody učení
http://www.svobodauceni.cz/SU_APEL_2019.pdf

Kampaň za Sebeřízené vzdělávání
https://www.facebook.com/events/2297327923844461/

Zastavte se
na zastávce