čtvrtek
27.09.2018
18:00 až 21:00

Přednáška bude zaměřena na užívání ayahuascy v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách. Bude obsahovat klasifikaci rituálů a charakteristiky jejich pořadatelů a účastníků. Terénní výzkum mezi uživateli ayahuascy byl v návaznosti na on-line dotazníkové šetření realizován od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2016. Výzkumný vzorek tvoří 46 osob (23 žen a 23 mužů), které se minimálně jednou zúčastnily nějakého typu rituálu. S těmito osobami byly nahrány semi-strukturované rozhovory o průměrné délce 50 min., které byly následně analyzovány metodou zakotvené teorie. Výsledky výzkumu potvrzují, že rituály se uzpůsobují potřebám uživatelů. Ti ayahuascu užívají nejen kvůli léčení, ale také ze spirituálních a náboženských důvodů, ze zvědavosti/experimentu a kvůli osobnostnímu rozvoji. Terapeutický potenciál ayahuascy v místních podmínkách spočívá zejména v léčbě civilizačních chorob.
Miroslav Horák se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na její užívání v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. V roce 2018 pak titul RNDr. v témže oboru na Masarykově univerzitě. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž v kontextu s tématem přednášky stojí za zmínku knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“ a „Etnobotánica y fitorerapia en América“.
……………………………………………………………………………………………..

Pokud si chcete zakoupit vstupenku,
pak stačí poslat peníze na uvedené číslo bankovního účtu, poté zaslat na mail anima.mundi.rezervace@gmail.com Vaše křestní jméno a příjmení, k tomu připojit datum platby a číslo účtu z něhož jste platbu uskutečnili.
Na to Vám platbu potvrdíme a zapíšeme si do seznamu.
U vstupu pouze nahlásíte své jméno.
Číslo účtu, na které zašlete platbu: 1140250030/3030
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
………………………………………………………………………………………………

Vstupné na místě: 150,-
Vstupné v předprodeji: 100,-

Zastavte se
na zastávce