čtvrtek
23.08.2018
18:30 až 19:30

Srdečně zveme na křest knihy Vztek Milana Kohouta. Společný večer autorského čtení poezie Milana Kohouta a Jakuba Fišera!

Milan Kohout / Vztek
Radikální sbírka básní světoznámého performera a spisovatele Milana Kohouta obsahuje přes padesát básní, které jsou členěny do dvou oddílů, Ameriky a Evropy.
Reflektují především období, kdy se Kohout vrátil na několik let zpět do rodných Čech po mnoha letech života v USA a zjistil, že ani v Čechách není společenský systém příliš přívětivý. Celou sbírkou se prolíná téma společenské a náboženské kritiky.
V knize Vztek najdete mnohé ilustrace od výtvarnice, grafičky a malířky Blanky Dvořákové, které jsou svou temnou atmosférou ve skvělém dialogu s radikálními, až apokalyptickými básněmi autora.
Milan Kohout je umělec aktivně působící po celém světě. Žije střídavě v České republice a v USA a cítí jako svou morální povinnost upozorňovat v obou těchto zemích na nespravedlnost, a to především prostřednictvím umění performance.

Jakub Fišer / Hlasy
V pořadí pátá autorova básnická sbírka. Čerpá v ní z autentických zážitků, dopisů, ale také z fiktivních hlasů lidí, bohů, totalit, vojenských uskupení, diktátorů, lidí, ovládajících tento svět a vesmír, kterých je podle jeho názoru jen několik a my všichni ostatní jsme jimi manipulováni. Některé fikce se dosud nenaplnily a jiné se naplnily dříve, než autor během několika měsíců dopsal a vydal tuto knihu.
Jakub Fišer píše poezii a drobné prózy, pravidelně publikuje v literárních časopisech (Divoké víno, Literární noviny atd.). Je autorem básnických sbírek Krajinou srdce mého (bibliografie), S žízní neustaň, Dlaně, Obžaloba lůzokracie a Já Amadeus. Dostal několik básnických cen (např. v roce 2014 a 2015 Mobelova cena, čestné uznání v rámci Ceny Bohumila Polana). Je členem českého centra PEN klubu a Umělecké Besedy. Hlasy vydává nakladatelství Český les. Obálka a ilustrace jsou dílem Vladimíra Kiseljova.

Zastavte se
na zastávce